gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Demedykalizacja zapobiegania i leczenia AIDS w Afryce cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Niekoniecznie oznacza to przesunięcie pacjenta z opieki niskiego obciążenia, co może jeszcze bardziej pogorszyć przestrzeganie zaleceń. Po trzecie, monitorowanie i ocena są niezbędne do informowania pacjentów, dostawców i systemu opieki zdrowotnej, ale nie zostały dostosowane do systemów działających poza opieką kliniczną opartą na obiektach. Brak funkcjonalnego systemu monitorowania prowadzi do braku zaufania ze strony rządu i darczyńców do społecznościowego wsparcia i strategii dostarczania leków, a do rozwoju zintegrowanych systemów potrzebne są inwestycje. Takie systemy powinny także wspierać społeczności żyjące z HIV, aby monitorować jakość ich opieki i pociągać rząd do odpowiedzialności za wypisy narkotyków lub inne braki.
Po czwarte, wszystkie te działania zależą od wyszkolonych osób i finansowanych, skoordynowanych struktur działających na poziomie społeczności, w pobliżu, gdzie żyją ludzie zarażeni wirusem HIV. Obecnie większość interwencji zależy od wolontariuszy, organizacji pozarządowych lub niedostatecznego i niedofinansowanego wsparcia w ośrodkach zdrowia oraz pracowników służby zdrowia. Zdolność do zarządzania grupami wsparcia, promowania badań na obecność wirusa HIV i powiązania z opieką, identyfikowania zagrożonych pacjentów, monitorowania skuteczności i wspierania przestrzegania przepisów można ustalić na poziomie społeczności, ale nie bez wsparcia i finansowania. Takie usługi nie stanowią zagrożenia dla sektora zdrowia; raczej większe inwestycje w zdolności społeczne powinny być postrzegane jako kluczowe dla zdrowia populacji.
Wreszcie niezależny aktywizm społeczeństwa obywatelskiego, zakorzeniony w dotkniętych społecznościach, pozostaje kluczowy dla utrzymania skutecznej, odpowiedzialnej reakcji na HIV i opiekę zdrowotną w ogóle. Paradoksalnie, po udanym wdrożeniu ART nastąpił spadek aktywności społecznej. Zaangażowanie się w opisane tu strategie może przyczynić się do wzmocnienia struktur społecznościowych, ale zwiększone finansowanie jest niezbędne, aby usłyszeć głosy aktywistów HIV.
Takie podejście nie jest panaceum. Dla wielu społeczności zasięg leczenia pozostaje niedopuszczalnie niski. Sam pomysł społeczności jest różny w zależności od kontekstu, a zaangażowanie społeczności nie zmniejsza odpowiedzialności rządu za zapewnienie wysokiej jakości opieki klinicznej. Nie wolno naruszać wysiłków zmierzających do wzmocnienia zdolności systemu opieki zdrowotnej i położenia kresu kryzysowi w zakresie zasobów ludzkich dla zdrowia. Niemniej przejście od opieki medycznej opartej na obiektach do współodpowiedzialności za wspólnotowe wsparcie w zakresie dobrego samopoczucia może przekształcić nie tylko krajobraz HIV, ale także przyczynić się do chorób niezakaźnych i ogólnie do zdrowia.
Być może groźba ogromnego wzrostu liczby zdrowych osób na ART jest impulsem, że system opieki zdrowotnej, decydenci polityczni i darczyńcy muszą dopasować swoją retorykę do inwestycji. Aż do tego czasu cel 90-90-90, nie mówiąc już o końcu AIDS, pozostanie marzeniem.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Author Affiliations
Z jednostki medycznej Afryki Południowej, Médecins sans Fronti.res, Kapsztad, RPA.

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Południowoafrykańska Krajowa Rada ds. AIDS. Sprawozdanie z postępów w realizacji krajowego planu strategicznego dotyczącego HIV, TB i chorób przenoszonych drogą płciową (2012-2016) Listopad 2014 (http://www.sanac.org.za/publications/reports/doc_download/106-sanac-progress-report-on-the-national-strategic-plan-for-hiv-tb-and-stis-2012 -2016).

2. Shisana O, Rehle T, Simbayi LC, i in. Południowoafrykański krajowy wskaźnik rozpowszechnienia, zachorowalności i zachowań na HIV w 2012 r. Kapsztad, Republika Południowej Afryki: Rada Naukowa ds. Nauk Humanistycznych, 2014 r.

3. Fundacja Rodziny Kaiser. Finansowanie reakcji na HIV w krajach o niskich i średnich dochodach: międzynarodowa pomoc ze strony rządów darczyńców w 2013 r. Lipiec 2014 r. (Https://kaiserfamilyfoundation.files.wordpress.com/2014/07/7347-10-financing-the-response do krajów o niskim i średnim dochodzie.pdf).

4. Piot P, Barre-Sinoussi F, Abdool Karim Q i in. Odwołaj się do globalnych darczyńców, aby zapisać kampanię działań w zakresie leczenia. Lancet 2014; 384: e62-e62
Crossref Web of Science Medline
5. Bemelmans M, Baert S, Goemaere E, i in. Wspierane przez społeczność modele opieki nad osobami żyjącymi z HIV w Afryce Subsaharyjskiej. Trop Med Int Health 2014; 19: 968-977
Crossref Web of Science Medline
Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (12)
Zamknij Cytowanie artykułów
[więcej w: agata szczurek, bellapan, pasma sluzu w moczu ]

Tags: , ,

No Responses to “Demedykalizacja zapobiegania i leczenia AIDS w Afryce cd”

 1. Crash Override Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu microblading[...]

 2. Mr. Wholesome Says:

  Jak olej lniany to tylko świeży i przechowywany w lodówce w ciemnej butelce

 3. Liwia Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: aparat na zęby[...]

 4. Seweryn Says:

  Ból brzucha w prawym podbrzuszu może oznaczać torbiel jajnika

 5. Nel Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu BCAA ActivLab[...]

 6. Airport Hobo Says:

  Czy zdjęcia płodu na USG 4D są faktycznie tak dokładne

Powiązane tematy z artykułem: agata szczurek bellapan pasma sluzu w moczu