gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Czasami jednak czesc odzwiernikowa stanowi najnizszy punkt zoladka

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2018

Czasami jednak część odźwiernikowa stanowi najniższy punkt żołądka. Jest to pyloroptosis sensu proprio. Ściśle odgraniczyć opadnięcie żołądka od prawidłowago jego położenia nie podobna. Ze względów praktycznych przyjęto uznawać jako opadnięty taki żołądek, którego dolna granica po miernym rozdęciu żołądka sięga, gdy badany leży na wznak, niżej pępka, w obrazie zaś radiologicznym sięga, gdy badany stoi, niżej pępka przeszło o dwa poprzeczne palce. Określenie to jest, rzecz prosta, względne wobec niestałości położenia pępka. Opadnięcie różni się od rozszerzenia żołądka, w którym dolna granica jest także niżej położona, tym, że w rozszerzeniu poprzeczny wymiar żołądka jest zwiększony, a kształt znacznie zmieniony, natomiast w opadnięciu żołądka jest wydłużony, poza tym zaś jego kształt jest zasadniczo zachowany i to tak dalece, że nawet w przypadkach przebiegających ze zwiotczeniem żołądka niezbyt różni si ę od kształtu prawidłowego. Wywód chorobowy i przyczyny. Opadnięcie żołądka może być wrodzone i nabyte. Jako sprawa wrodzona, jest opadnięcie jednym z objawów ogólnej budowy astenicznej (tom I, str. 589). Jako sprawa nabyta, opadnięcie żołądka towarzyszy najczęściej równoczesnemu opadnięciu innych narządów brzusznych, przede wszystkim okrężnicy poprzecznej, nerek i wątroby (opadnięcie trzewi, inaczej zwane chorobą Glenarda, który ją opisał w r. 1885), może jednak być zmianą zupełnie odosobnioną. Najczęstszą przyczyną nabytego opadnięcia żołądka jest znaczne zmniejszenie napięcia powłok brzusznych, zależne od nadmiernego, częstego i długo trwającego ich rozciągania, jak to bywa u kobiet po wielu ciążach wskutek ogólnego niedożywienia lub niedokrwistości. Wiedzie to do powstania brzucha obwisłego (venter propendens) z następowym obniżeniem jelit i wreszcie do opadnięcia żołądka wskutek utraty punktów jego oparcia. [patrz też: zespoły genetyczne u dzieci, kryształy kwasu moczowego w moczu, koszt badań lekarskich do pracy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszt badań lekarskich do pracy kryształy kwasu moczowego w moczu zespoły genetyczne u dzieci