gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

Badanie bakteriologiczne

Posted in Uncategorized  by admin
December 25th, 2018

Badanie bakteriologiczne moczu, pobranego jałowo, ma w chorobach narządu moczowego najczęściej za zadanie stwierdzić, czy choroba nie została wywołana przez prątki gruźlicy, gonokoki i pałeczki okrężnicy, rzadziej chodzi o inne bakterie. Po szczegóły tych badań odsyłam do pod- ręczników bakteriologii. Prątków gruźlicy należy szukać w moczu w każdym przypadku ropomoczu.
Badanie sprawności nerek. Spostrzeżenia, zebrane u chorych na nerki, dowodzą w wielu przypadkach rozbieżności między kliniką a wynikami badania zwłok. Zdarzają się nieraz przypadki, w których za życia nie ma w moczu ani białka, ani osadu cechującego chorobę nerek, a sekcja wykrywa daleko posunięte zmiany w nerkach. Na odwrót – obraz kliniczny może przemawiać za chorobą nerek, a obducent stwierdza w nerkach bardzo nieznaczne zmiany albo ich w ogóle nie znajduje. Zdarzają się także przypadki czynnościowych zaburzeń nerek bez tła anatomicznego. Nadto zachowanie się moczu może być takie samo pomimo niejednakowych u różnych osób zmian anatomicznych w nerkach. Na odwrót w przypadkach o jednakowym obrazie anatomicznym nerek objawy za życia mogą być różne. Wszystkie te spostrzeżenia zostały potwierdzone doświadczeniami, w których wywoływano zmiany chorobowe w nerkach, wstrzykując zwierzętom sole uranowe, chromowe, kantarydynę i inne związki chemiczne, działające wybiórczo na różne części nerek. Doświadczenia te dowiodły, że nerka zmieniona anatomicznie może jednak być sprawna wskutek swej zdolności przystosowawczej i na odwrót nerka anatomicznie nie zmieniona może być nie dość wydolna. Powstaje zatem konieczność badanie sprawności nerek. Jej określenie rzuca światło na natężenie choroby a zarazem na dalszy los chorego i daje wskazówki lecznicze. Im zatem ją lepiej poznamy w każdym przypadku chorobowym, tym nasze postępowanie lecznicze będzie bardziej uzasadnione i skuteczniejsze. Toteż słuszna jest zasada: ne te paeniteat profundius discere morbum. [patrz też: ketrel lek, wysiłkowe ketrel lek, kryształy kwasu moczowego w moczu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ketrel lek kryształy kwasu moczowego w moczu symglic