gabinet ginekologiczny a endometrioza
gabinet ginekologiczny lekarz ginekolog

#BlackLivesMatter – Wyzwanie dla społeczności medycznych i zdrowia publicznego

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Dwa tygodnie po tym, jak jury postanowiło nie oskarżać funkcjonariusza policji o śmierć czarnego mężczyzny, Erica Garnera, wygłosiłem wykład na temat możliwości partnerstwa między środowiskiem akademickim a departamentami zdrowia w celu poprawy równości w zdrowiu. Później grupa studentów medycyny podeszła do mnie, aby zapytać, co mogą zrobić w odpowiedzi na to, co uznali za niesprawiedliwą decyzję i poparcie szerszego ruchu społecznego, który rozprzestrzenia się w Stanach Zjednoczonych pod hasłem #BlackLivesMatter. Wystawili białe kostki (patrz zdjęcie), ale uważali, że powinni zrobić więcej. Zastanawiałem się, czy inni w środowisku medycznym zgodzą się, że mamy szczególną odpowiedzialność za zaangażowanie się w ten program. Czy pracownicy służby zdrowia powinni być odpowiedzialni nie tylko za opiekę nad pojedynczymi czarnymi pacjentami, ale także za walkę z rasizmem – zarówno instytucjonalnym, jak i międzyludzkim – który w pierwszej kolejności przyczynia się do złego stanu zdrowia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Nowa inicjatywa na temat medycyny precyzyjnej czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Wiele z niezbędnej metodologii pozostaje do wynalezienia i będzie wymagało kreatywnego i energicznego zaangażowania biologów, lekarzy, twórców technologii, naukowców zajmujących się danymi, grup pacjentów i innych. Wysiłki te powinny idealnie wykraczać poza nasze granice, poprzez współpracę z powiązanymi projektami na całym świecie. Ogólnoświatowe zainteresowanie celami inicjatywy powinno motywować i przyciągać wizjonerskich naukowców z wielu dyscyplin. Ta inicjatywa będzie również wymagać nowych zasobów; nie powinny one konkurować ze wsparciem istniejących programów, zwłaszcza w trudnym klimacie fiskalnym. Dysponując wystarczającymi zasobami i silnym, trwałym zaangażowaniem czasu, energii i pomysłowości ze środowiska naukowego, medycznego i cierpliwego, można w pełni wykorzystać potencjał medycyny precyzyjnej, aby dać wszystkim najlepszą szansę na zdrowie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Nowa inicjatywa na temat medycyny precyzyjnej cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Uczestnicy zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na rozległą charakterystykę próbek biologicznych (populacje komórek, białka, metabolity, RNA i DNA – w tym sekwencjonowanie całego genomu, o ile pozwalają na to koszty) i dane behawioralne, wszystkie powiązane z ich elektroniczną kartoteką zdrowia. Wykwalifikowani naukowcy z wielu organizacji będą, z odpowiednią ochroną poufności pacjentów, mieć dostęp do danych kohortowych, dzięki czemu najzdolniejsze umysły naukowe i kliniczne na świecie będą mogły wnieść spostrzeżenia i analizy. Dane te umożliwią także obserwacyjne badania leków i urządzeń i potencjalnie będą prowadzić bardziej rygorystyczne badania interwencyjne, które będą dotyczyć konkretnych pytań. Tak zróżnicowany wachlarz działań badawczych przyczyni się do lepszego zrozumienia chorób – ich genezy i mechanizmów oraz możliwości zapobiegania i leczenia – stanowiących zdecydowane i szerokie podstawy medycyny precyzyjnej. Będzie także pionierem nowych modeli robienia nauki, które podkreślają zaangażowanych uczestników i otwarty, odpowiedzialny podział danych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Nowa inicjatywa na temat medycyny precyzyjnej ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Realizacja obietnicy wymagać będzie jednak wielu różnych wysiłków odzwierciedlonych w inicjatywie prezydenta. Aby uzyskać głębsze zrozumienie nowotworów i odkryć dodatkowe narzędzia do diagnozy molekularnej, będziemy musieli przeanalizować znacznie więcej genomów nowotworowych. Aby przyspieszyć wdrażanie nowych terapii, będziemy potrzebować więcej badań klinicznych nad nowymi projektami4 przeprowadzonymi u pacjentów dorosłych i dzieci oraz bardziej niezawodnymi modelami do badań przedklinicznych. Będziemy również musieli zbudować sieć wiedzy na temat raka , aby przechowywać uzyskane w ten sposób dane molekularne i medyczne w formie cyfrowej oraz dostarczyć je w zrozumiały sposób naukowcom, pracownikom służby zdrowia i pacjentom. Element tej inicjatywy koncentrujący się na walce z rakiem zostanie opracowany w celu rozwiązania niektórych przeszkód, które już napotkano w precyzyjnej onkologii : niewyjaśniona lekooporność, heterogeniczność genowa guzów, niewystarczające środki do monitorowania odpowiedzi i nawrotu nowotworu oraz ograniczona wiedza na temat stosowanie kombinacji leków. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries